Dân trí

TS Lê Chí Thông, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa TPHCM vừa cho biết về việc điều chỉnh khối thi cho một số ngành/nhóm ngành kể từ đợt tuyển sinh 2014, trong đó có thay đổi quan trọng là có các ngành/nhóm ngành chỉ tuyển sinh khối A.

Theo đó, khác như năm nay, một số ngành sẽ chỉ tuyển sinh theo khối A và không tuyển khối A1. Đó là nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học gồm ngành Kỹ thuật Hóa học, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Công nghệ Sinh học; ngành Kỹ thuật Dệt may; ngành Kỹ thuật Vật liệu. 

Các ngành/nhóm ngành còn lại sẽ vẫn tuyển sinh theo khối A và A1. Riêng ngành Kiến trúc sẽ tuyển sinh theo khối V.

Lê Phương

Từ khóa:
 • công nghệ

 • tuyển sinh

 • kỹ thuật

 • thực phẩm

 • Dệt may

 • kiến trúc

 • Hóa học

 • sinh học

 • Vật liệu

 • điều chỉnh

 • Lê Phương

 • ĐH Bách khoa