Dân trí

Kiểu hình thân hình mà bạn sở hữu có thể nói lên rất nhiều điều về sức khỏe của bạn và có thể giải thích tại sao bạn rất khó giảm cân.

Ngọc Anh (Theo BI)

Từ khóa:
  • sức khỏe

  • giảm cân

  • hình dáng cơ thể

  • khó giảm cân