Dân trí

Điểm vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm nay có 4 nhóm ngành. Theo đó, nhóm ngành 1 có điểm chuẩn cao nhất gồm Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị, mức điểm chuẩn từ 20 – 24,52. Dưới đây là điểm chuẩn vào từng ngành cụ thể của trường.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52

Nhật Hồng

Tin liên quan

Điểm chuẩn ĐH 2018

Từ khóa:
  • ĐH Kiến trúc Hà Nội

  • kiến trúc

  • điểm chuẩn

  • Quy hoạch vùng và đô thị