Dân trí

Những khoảnh khắc dưới đây được bấm rất đúng lúc để tạo nên những ảo giác hài hước đối với người xem ảnh.

Để hiểu tại sao lại có được khoảnh khắc như vậy, bạn cần dừng lại ít nhất vài giây với mỗi bức ảnh. Các khoảnh khắc này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Anthimos Ntagkas đến từ Athens, Hy Lạp. Anh Anthimos là một nhiếp ảnh gia đường phố rất giỏi trong việc “săn” những khoảnh khắc khiến người xem phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu tại sao lại có được hình ảnh như thế.

Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Những bức ảnh khiến bạn phải “nhìn đi nhìn lại” mới hiểu
Hình ảnh ảo giác khiến lạc đà Alpaca như “thở ra lửa”

Bích Ngọc

Theo Bored Panda

Từ khóa:
  • nhiếp ảnh

  • nhiếp ảnh gia

  • ảo giác