Kiến Trúc

Ninh Bình: Tôn tạo, mở rộng các di tích Nhà nước Đại Cồ Việt

Dân trí

Nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử… của di tích cố đô Hoa Lư, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt” tại khu di tích quốc gia đặc biệt này.

Dự án ngoài gìn giữ, phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng của các di tích thuộc Cố đô Hoa Lư nhằm hướng đến kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt còn góp phần phát triển kinh tế – xã hội và phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình.

Quyết định số 628/QĐ-TTg nêu tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 143.907 triệu đồng. Dự án dự kiến sẽ đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp 14 di tích và hạng mục di tích có giá trị cao về lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật sẽ thực hiện từ nay đến năm 2020.

Đình Yên Thành trong khu di tích Cố đô Hoa Lư
Đình Yên Thành trong khu di tích Cố đô Hoa Lư

Trong đó, tu bổ và tôn tạo 6 di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư là: Khu lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng; khu lăng mộ vua Lê Đại Hành; Bia Cửa Đông; đình Yên Thành; đình Yên Trạch và Phủ Đông Vương.

Tu bổ tôn tạo 6 di tích cấp quốc gia và công trình phụ trợ khác gồm: Khu tưởng niệm và lăng mộ Thái tế Định Quốc Công Nguyễn Bặc, đình Mỹ Hạ, đình Ngô Khê Hạ, đền Thung Lau, đền Tam Thánh – chùa Yên Lữ, đền thờ Tướng quân Đinh Điền và chùa Tháp. Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp Đình Trai; xây dựng Khu nhà làm việc của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư.

Thái Bá

Từ khóa:
  • văn hóa

  • cố đô hoa lư

  • Ninh Bình

  • kiến trúc

  • giá trị lịch sử

  • Khu di tích cố đô Hoa Lư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button